SKUPINA8 d.o.o.
 

Posojilo lahko pri nas dobite vsi redno zaposleni ali upokojenci, ki ste kreditno sposobni. Pred odobritvijo posojila preverimo boniteto kreditojemalca in vam odgovor posredujemo takoj oziroma v najkrajšem možnem času.

 

Primeri odplačil posojila v višini 1.000 EUR po mesecih

Doba odplačila
(v mesecih)

Prvi
obrok
(v EUR)

Drugi
obrok
(v EUR)

Tretji
obrok
(v EUR)

Četrti
obrok
(v EUR)

Peti
obrok
(v EUR)

Šesti
obrok
(v EUR)

Skupaj
obresti
(v EUR)

Skupni
znesek plačil
(v EUR)

Vračilo v 1 mesecu

1.060,00

X

X

X

X

X

60,00

1060,00

Vračilo v 2 mesecih

60,00

1.060,00

X

X

X

X

120,00

1.120,00

Vračilo v 3 mesecih

60,00

60,00

1.060,00

X

X

X

180,00

1.180,00

Vračilo v 4 mesecih

60,00

60,00

60,00

1.060,00

X

X

240,00

1.240,00

Vračilo v 5 mesecih

60,00

60,00

60,00

60,00

1.060,00

X

300,00

1.300,00

Vračilo v 6 mesecih

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

1.060,00

360,00

1.360,00

Izplačilo: 1.000 EUR,  stroški: 0 EUR, nespremenljiva obr. mera (letna): 72,00%, efektivna obr. mera – EOM: 101,22%

 
 
  - državljanstvo Republike Slovenije
- osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)
- pogodba ali potrdilo o zaposlitvi
- davčna številka
- zadnje tri plačilne liste oziroma zadnji trije izpisi pokojnine (ZPIZ)
- originalni zadnji izpisek transakcijskega računa (TRR)
- odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved (po potrebi)
 
 
Višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca. SKUPINA8 d.o.o lahko po potrebi zahteva dodatno dokumentacijo ali dokazila in si pridržuje pravico zavrniti kreditojemalca brez obrazložitve.
 
 
Informacije o možnosti najema posojila lahko pridobite takoj. Obiščite nas v eni izmed naših štirih poslovalnic po Sloveniji, pokličite nas ali pa nam pošljite zahtevano dokumentacijo skupaj z izpolnjeno vlogo za odobritev kredita preko faksa na številko 01 234 37 30 oziroma preko elektronske pošte na naslov info@skupina8.si
 
Prenesite vlogo za odobritev potrošniškega kredita.
 
Domov Posojilo Pogoji Poslovalnice Kontakt Pravna obvestila
 
©SKUPINA8, finančne storitve d.o.o.